Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng VoiceWave trên Edge/Chrome, bạn sẽ thấy các tính năng mới trong ChatGPT.

 • Để điều khiển ChatGPT bằng giọng nói hoặc nói chuyện với ChatGPT, chỉ cần nhấp vào biểu tượng nằm gần trường nhập liệu của ChatGPT hoặc nhấn phím
  Space
  ngoài trường nhập liệu và bắt đầu nói.
 • Đối với đầu vào giọng nói dài hơn với nhiều câu, nhấn và giữ phím
  Space
  cho đến khi bạn nói xong.
 • Để nghe một tin nhắn cụ thể của ChatGPT hoặc nghe lại một tin nhắn, nhấp vào biểu tượng nằm ở phía bên phải của tin nhắn.
 • Truy cập cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng gần trường nhập liệu của ChatGPT. Từ đó, bạn có thể thay đổi điều khiển giọng nói và ngôn ngữ đầu vào cho ChatGPT, điều chỉnh tốc độ nói của ChatGPT và thiết lập lệnh giọng nói và phím tắt bàn phím tùy chỉnh để làm trải nghiệm của bạn cá nhân hơn.
  Không tìm thấy ngôn ngữ hoặc giọng nói mà bạn mong muốn trong cài đặt? Học cách cài đặt thêm giọng nói và ngôn ngữ.
Voice Control for ChatGPTListen ButtonFor listening to a specific message.SettingsChange language, voice & more...Voice Input / ControlTurn on and start talking to ChatGPT.